Update juli 2017

Herik Rail heeft de afgelopen jaren getracht om intermodale railshuttles van en naar Amsterdam te realiseren. De grondgedachte hierbij is dat het Europese railvervoer professionaliseert en de groei van intermodaal verkeer zich doorzet. Herik Rail is ervan overtuigd dat railshuttles een impuls zullen geven aan de regionale economie van Amsterdam.

De voorgaande jaren hebben Herik Rail getoond dat rail-shuttles naar en van Amsterdam wel degelijk mogelijk zijn. Aan de belangrijkste voorwaarde die Herik Rail ervaart voor het slagen ervan, zijnde langdurige commitments van verladers en logistiek dienstverleners, is tot op heden niet voldaan.

Een volgend experiment zien wij ontstaan zodra meerdere partijen zich gaan verenigen in een consortium voor een duurzame ontwikkeling van een railproduct.  Met een dergelijke groep zijn de marktverhoudingen toereikend om de tijd te hebben voor een gezonde economische- en operationele ontwikkeling.

Mocht er bereidheid en interesse ontstaan in een samenwerkingsverband voor railvervoer vanuit Amsterdam, dan zijn wij graag bereid om de mogelijkheden te bespreken en onze opgedane kennis/kunde in te brengen.

Herik Rail in 2017

Medio 2017 zijn wij voornemens te starten met een intermodale verbinding tussen Amsterdam en Bologna. Aan beide zijden zijn de terminals waar we mee werken flexibel en 24/7 ingericht om de shuttle tijdig en betrouwbaar af te handelen.

HERIK RAIL toekomstplannen

Er zit weer beweging in de onderhandelingen van Herik Rail met diverse stakeholders. Samen met bekende logistieke partners is men bezig een nieuwe achterlandverbinding over het spoor vanuit Amsterdam te realiseren.

AMSTERDAM-MILAAN SHUTTLE UIT DE ROULATIE

De berichtgeving rondom onze strategische her-overweging wordt door partners en de sociale media snel opgepikt.
Zie ook: http://www.portofamsterdam.nl/Amsterdam-Milaan-shuttle-tijdelijk-uit-de-roulatie.html

 


Wilt u ook graag op de hoogte gehouden worden?
Stuur ons een berichtje via info@herikrail.com